Pojištění

Zajistěte si pohodu pro sebe i pro svou rodinu. Díky výběru vhodného pojištění vás nic nezaskočí.

FLEXI životní pojištění

FLEXI nabízí pojištění široké palety rizik, která můžete libovolně kombinovat a měnit je v průběhu trvání pojištění. Zajistí vaše blízké, kteří jsou na vás finančně závislí. Pojištění slouží také jako náhrada výpadku či snížení dlouhodobého příjmu. FLEXI umí kopírovat stávající výši úvěru či hypotéky, pojistka je tedy levnější. 

FLEXI RISK životní pojištění

FLEXI RISK vám kryje záda při všech vašich aktivitách včetně adrenalinových sportů. Pokud o sebe dbáte a vyznáváte zdravý životní styl, dostanete na pojištění slevu 26 %. Pojištění vám pomůže udržet si životní standard i v případě, že vás potká neočekávaná událost a nemáte se na koho obrátit. Peníze dostanete ve chvíli, kdy je potřebujete, nemusíte s nahlášením čekat na ukončení léčení.

FLEXI životní pojištění JUNIOR

Pojištění se vztahuje na mnoho nepříjemností a zásahů osudu. Od dětských úrazů a jejich léčbu až po vážné nemoci a trvalé následky. Zajistí vaše dítě také v případě, kdyby se něco stalo dospělému, na kterém je závislé. Součástí je investiční složka dle vašich požadavků, která se zhodnocuje a dovolí dítěti po 19. narozeninách i částečné výběry.

Cestovní pojištění Erste Premier

Cestujte dle libosti – cestovní pojištění získáváte automaticky při vstupu do služby Premier i pro rodinu nebo partnera, ať už jedete spolu nebo zvlášť. Limity pojištění jsou v nadstandardní výši - léčebné výlohy až do 10 milionů Kč, u odpovědnosti až do 6 milionů Kč. Pojištění platí v nadmořské výšce pro vysokohorskou turistiku do 5 000 m, při jachtingu jakkoliv daleko od pobřeží a při potápění do hloubky 40 m. Ke komfortu plánování vašich cest přispěje i pojištění storna cestovních služeb až do výše 150 000 Kč pro rodinu.

Pojištění osobních věcí a karet

Pojištění je tu proto, aby vám uhradilo náklady na znovu pořízení ztracených dokladů, klíčů, peněženky, brýlí nebo odcizeného mobilu, notebooku a dalších osobních věcí. Počítá i s výměnou zámku nebo s poplatky za doklady. Všechny karty k účtu, které jsou vydané na vaše jméno, budete mít pojištěny při zneužití v důsledku ztráty, odcizení týkající se transakcí s PIN, až do výše 100 000 Kč, které banka nehradí. Přehled cen za jednotlivé úrovně pojištění naleznete zde.

Jsme vám vždy k dispozici

Buďte nároční, jsme na to připraveni. Prioritní linka
pro klienty Erste Premier.

+420 956 777 569

Napište nám e-mail na erstepremier@erstepremier.cz

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám
co nejdříve ozveme.
 

Erste Premier oceníte, pokud disponujete úsporami a investicemi ve Finanční skupině České spořitelny v částce nad 1 500 000 Kč či jsou vaše úspory, investice a úvěrové produkty v celkové výši 4 000 000 Kč nebo si na osobní účet Premier budete zasílat mzdu/plat či příjem ze samostatně výdělečné činnosti v souhrnné výši 70 000 Kč a více každý měsíc.*

*O poskytnutí služby Erste Premier rozhoduje Banka. Splnění kritérií automaticky nezakládá nárok Klienta na poskytnutí služby Erste Premier. Službu Erste Premier může Klient i Banka ukončit výpovědí bez uvedení důvodu nebo vzájemnou dohodou.  

Doplňující informace

Léčba úrazu

Při úrazu nemusíte čekat na ukončení léčby. Nahlásíte nám ho v jejím průběhu a peníze tak máte ve chvíli, kdy je potřebujete. Pojištění se vztahuje k úrazům, u kterých počítáme s dobou léčení delší než 22 dní.

Trvalé následky úrazu od 0,5 %

V případě úrazu, který zanechá trvalý následek, vypočítáme procento plnění až z desetinásobku zvolené částky. Vyplacené peníze vám pomohou s náklady na úpravu bydlení, koupi zdravotních pomůcek či automobilu.

Invalidita

Při čistém příjmu 20 000 Kč je výše invalidního důchodu 3. stupně 13 319 Kč, zajistěte si jeho dorovnání. Pojistit se můžete pro všechny tři stupně invalidity a bezmocnost od II. stupně závislosti. Za invaliditu v důsledku dopravní nehody vám vyplatíme dvojnásobné plnění (maximální zvýšení o 1 mil. Kč).

Vážné nemoci

Buďte chráněni pro případ vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému či onkologických onemocnění. Můžete si vybrat variantu s jednorázovou výplatou pojistné částky, nebo zvolit flexibilní výplatu, kdy výše vyplacené částky odpovídá závažnosti onemocnění a náročnosti léčby.

Hospitalizace

Peníze vám vyplatíme už v případě hospitalizace s jedním přenocováním.

Pracovní neschopnost

Pokud budete na neschopence s nemocí či úrazem 29 dnů a více, vyplatíme vám za každý den pracovní neschopnosti domluvenou částku, kterou si dorovnáte příjem.

Úmrtí

Při úmrtí následkem úrazu při dopravní nehodě vyplatíme oprávněné osobě dvojnásobné plnění (maximální zvýšení o 1 mil. Kč) 

Příklady výpočtů

Měsíční pojistné 477 Kč, věk 22 let, doba trvání pojištění 10 let.

Měsíční pojistné 911 Kč, věk 35 let, doba trvání pojištění 10 let.

Měsíční pojistné 739 Kč, věk 50 let, doba trvání pojištění 10 let.

Kromě běžného krytí pojištění hradí i storno zájezdu až do výše 150 000 Kč pro celou rodinu, dokoupení potřebných věcí při zpoždění zavazadel, letu až do 15 000 Kč. Součástí je i pojištění vaší odpovědnosti za škodu do 6 milionů Kč, způsobenou na cestách někomu jinému na zdraví nebo majetku.

Asistenční služba v češtině je pro vás k dispozici ve dne i v noci na telefonu +420 266 799 898. Pomůže vám vyřešit jakoukoli nepříjemnost, která by vás na cestách mohla potkat.

 

Pojistí i vaše osobní věci pro případ odcizení elektronických zařízení, kabelky, batohu, dokladů, klíčů či brýlí, kde limit na osobní věci je až 45 000 Kč. 

Informace o ceně pojištění naleznete v Ceníku.